بارنامه عبارت است از سندی که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادرمی کند و حاکی از حمل کالای مورد معامله از یک نقطه به نام مبدأ به نقطه دیگری به نام مقصد با وسیله نقلیه مورد توافق مانند کشتی و یا ترکیبی از آن ها در مقابل دریافت کرایه حمل، می باشد. بارنامه سندی است که دلالت برقرارداد حمل، تحویل و بارگیری و مالکیت کالا دارد و قابل معامله و قابل انتقال می باشد و اصلی ترین سند در تجارت بین المللی کالاست.

بارنامه قابل امضاء و پشت نویسی است و با توجه به نوع وسیله حمل تعیین می شود. به عبارت دیگر انواع بارنامه ارتباط کامل با انواع شیوه های حمل ونقل دارد.نوع بارو نظر صاحب کالا دررابطه با شیوه حمل ونقل مؤثراست و بر این اساس بارنامه های متفاوت وجود دارد که جزء اسناد حمل تلقی می شوند.

بارنامه حاوی اطلاعتی به شرح ذیل می باشد:

 • شماره بارنامه
 • نام و آدرس حمل کننده
 • نام و آدرس گیرنده کالا
 • نوع وسیله حمل
 • نام محل بارگیری یا مبدأ
 • نام محل تخلیه یا مقصدکالا
 • نوع بسته بندی و تعداد بسته ها
 • شرح کالا
 • ابعاد کالا
 • وزن کالا
 • نحوه پرداخت کرایه حمل
 • شماره اعتبار اسنادی
 • تاریخ حمل و صدوربارنامه
 • و……..

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *